Termeni & Condiții

Platforma/website-ul ioanamircea.ro este proprietatea societății comerciale SC PUKKA PLANNING SRL, cu sediul social în Sibiu, Calea Cisnadiei, nr. 13/35, cod poștal 550376, CUI 41019434, Telefon: +40740124458, email: ioana@ioanamircea.ro, administrator Ioana Andreea Mircea.

Scopul nostru este să oferim vizitatorilor website-ului/platformei www.ioanamircea.ro o experiență pozitivă protejând, în același timp, atât drepturile noastre cât și pe cele ale acestora.

Prezentul document, prin conținutul său, pune la dispoziția terților utilizatori, precum și membrilor și clienților săi termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.ioanamircea.ro.

Navigarea și utilizarea site-ului (incluzând accesul, navigarea și cumpărarea produselor de pe acest site), urmată de plasarea unei comenzi constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta. Mai concret, navigarea pe site și comandarea de produse echivalează cu luarea la cunoștință a prezentului document și acceptarea în integralitate a Termenilor de mai jos de către orice Client, indiferent de calitatea acestuia Utilizator/ Client/Membru/Cumpărător/Consumator.

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și condiții înainte de a folosi website-ul. Continuarea folosirii acestui site reprezintă acordul dvs. cu privire la condițiile de utilizare precum și la Termenii și condițiile de cumpărare și retur.

Aceste condiții se aplică pentru utilizarea website-ului www.ioanamircea.ro precum și tuturor site-urilor sau companiilor afiliate SC PUKKA PLANNING SRL, respectiv site-ul ioanamircea.ro.

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului se completează cu POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE și cu POLITICA DE UTILIZARE COOKIES.

SC PUKKA PLANNING SRL își rezervă dreptul de a face modificări în cadrul site-ului, platformei și prezentelor Termeni și Condiții, fără niciun fel de notificare prealabilă a Consumatorilor/Utilizatorilor.

Raporturile și relația contractuală cu Consumatorii sunt reglementate de legislația în domeniul protecției consumatorilor, drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, legislația privind comerțul electronic și legislația privind furnizarea de conținut și servicii digitale.

DICȚIONAR

„Abonat” – persoană fizică ce se abonează la Newsletter-ul oferit de SC PUKKA PLANNING SRL, astfel cum acesta va fi definit mai jos;

„Comunicări comerciale și de marketing” – Orice tip de mesaj trimis către Utilizator/membru/Client (spre exemplu via e-mail/ SMS/ WhatsApp/ telefonic/ mobile push/ web push etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la servicii similare sau complementare cu cele pe care l-ati achizitionat/ vizualizat, informații cu privire la oferte sau promoții/evenimente, precum și alte comunicări comerciale, cum ar fi cercetări de piață și/ sau sondaje de opinie etc.;

„Contract la distanță” – conform OUG nr. 34/ 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, contractul la distanță reprezintă orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

,,GDPR’’, ,,Regulamentul’’ – Regulamentul ( UE) 2016/679 al Parlamentului European; al consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecțía persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – în limba engleză General Data Protection Regulation);

,,date cu caracter personal’’ – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (‘persoana vizată’); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale);

,,prelucrare’’ – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

,,operator’’ – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

,,persoana împuternicită de operator’’ – înseamnă persoana fizică sau juridică autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

,,destinatar’’ – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

,,parte terță’’ – înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

,,consimțământ’’ – al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

,,încălcarea securității datelor cu caracter personal’’ – înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

,,reprezentant’’ – înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27 din GDPR, care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile lor respective care revin în temeiul GDPR;

,,reguli corporatiste obligatorii’’ – înseamnă politicile în materie de protecție a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită pe teritoriul unui stat membru, în ceea ce privește transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal de către un operator sau o persoană împuternicită de operator în una sau mai multe țări terțe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună;

,,Autoritate de supraveghere’’ – înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul articolului 51 GDPR

1. Restricții privind utilizarea conținutului site-ului web

1.1 Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial sau necomercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a condițiilor de utilizare și ne rezervăm dreptul de a lua măsurile legale pentru protejarea drepturilor noastre.

Conținutul acestui site, precum și materialele/video-urile/cursurile de pe acest site precum și de pe orice alt site deținut de SC PUKKA PLANNING SRL nu poate copiat, reprodus, republicat, downloadat, uploadat, postat, transmis sau distribuit, vândut, revândut, sau altfel exploatat în formă comercială, cu excepția downloadării unei copii în scop personal pe computerul personal.

1.2 Sunteți, de asemenea, de acord să nu afectați și interferati în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a siteului sau a conținutului acestuia.

1.3. Accesul la site se face limitat la resursele achitate și accesate și doar în scop personal. Este interzisă comercializarea sau transferul către alte persoane decât cel care a comandat și accesat produsele/serviciile.

2. Înregistrare membri, parole și răspundere

2.1 Accesul la anumite informații, servicii sau programe/traininguri/produse poate presupune înregistrarea utilizatorului/membrului prin folosirea unei parole. Decizia de înregistrare este opțională.

2.2 În cazul în care optați pentru înregistrare, vă solicităm să nu comunicați parola nimănui pentru a nu provoca prejudicii deținătorului site-ului. Sunteți de acord să despăgubiți sau dacă este cazul, să exonerați de răspundere SC PUKKA PLANNING SRL, trainerii / consulanții / partenerii colaboratori / afiliații / licențiatorii acesteia pentru toate daunele cauzate prin violarea sau nerespectarea prezentelor termeni și condiții sau prin neîndeplinirea de către dvs. sau orice persoană care folosește contul dvs.

2.3. În situația în care decideți să accesați site-ul sau să accesați platforma www.ioanamircea.ro sau să accesați diverse materiale / programe / cursuri / traininguri / produse / servicii declarați că vă asumați aceste obligații și ca veți fi ținut răspunzător în caz de încălcare și pentru prejudiciile ocazionate de încălcare.

2.4. Anularea membership-ului pe bază de abonament poate fi efectuat în orice moment. Pentru a anula, accesați-vă contul și urmați instrucțiunile de anulare. Vă reamintim că toate plățile sunt nerambursabile, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Termenii și condițiile noastre. Nu există rambursări sau credite pentru perioadele de membru utilizate parțial. Cu toate acestea, după orice anulare, veți continua să aveți acces la abonamentul dvs. până la sfârșitul perioadei curente de facturare.

3. Livrarea serviciilor/produselor achiziționate către Client

3.1 Produsele oferite spre vânzare fiind digitale, acestea vor fi livrate în format electronic. Clientul va primi un cod, un link de la care se poate descărca produsul sau o altă metodă, detaliile acestea fiind comunicate pe e-mail sau în contul de Client. Livrarea se va face numai după plata integrală a produsului/produselor achiziționate. Clientul este responsabil să-și verifice mailul (inbox, spam, other etc ) unde îi va fi trimisă informația.

3.2. Achiziționarea unui serviciu/produs/training/material/program/membership aparținând SC PUKKA PLANNING SRL, se face doar pentru uzul de către o singură persoană, conținutul nu poate fi accesat de mai multe persoane, redistribuit/revândut etc… Accesul la materialele de pe platformă va fi asigurat pentru o perioadă de maximum 3 ani de la data primei achiziției.

3.3. Produsele downloadabile și/sau digitale nu pot face obiectul returului, astfel încât nu se poate solicita restituirea sumelor achitate după ce acestea au fost downloadate/accesate.

3.4. Dacă ați achiziționat un membership lunar, puteți să anulați subscrierea din contul dvs. în condițiile menționate la art. 2.4 de mai sus.

4. Revânzare/distribuire

4.1 Produsele cumpărate prin intermediul Platformei nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale, fiind destinate uzului personal, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Faptul că ați achiziționat sau ați accesat conținutul din site / platforma / membership nu vă oferă sub nicio formă drept de proprietate intelectuală asupra nici unei secțiuni din conținutul accesat.

4.2. Dacă ați primit prețuri preferențiale pentru anumite programe/pachete sau chiar acces gratuit pentru anumite programe / cursuri / pachete / materiale nu înseamnă că acestea pot fi transmise sau transferate pentru acces către o altă persoană.

5. Dreptul la retragere al clientului

5.1. Plasarea unei comenzi pe Site implica acordul explicit al Utilizatorului/Consumatorului privind încheierea contractului de prestări servicii. Astfel, conform Legii Comerțului Electronic nr. 365/2002, contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci cand sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora. Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice, nu este necesar consimtamantul prealabil al părților asupra utilizării mijloacelor electronice.

Pentru accesul la platforma www.ioanamircea.ro se va plăti o sumă conform prețurilor comunicate la momentul achiziției.

5.2. Dacă există aspecte necesar a fi reglementate în legătură cu returul/retragerea produsele/serviciile comandate/achiziționate vă solicităm să vă adresați cu un email la adresa ioana@ioanamircea.ro și veți primi răspuns în cel mult 48 de ore de la data transmiterii.

5.3. Dreptul de retragere

Conform prevederilor OUG 34/2014 privind drepturile consumatorului în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum si pentru modificarea sau completarea unor acte normative, Consumatorul beneficiază de o perioada de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decat cele prevăzute de dispozițiile acestui act normativ.

Excepții de la dreptul de retragere

Cu toate acestea, având în vedere natura serviciilor pe care SC PUKKA PLANNING SRL le pune la dispoziția Utilizatorului prin intermediul platformei online, pentru unele livrări de servicii sau produse devin incidente prevederile art. 16 mai sus menționat care detaliază excepțiile de la dreptul de returnare a produselor.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9–15 în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele:

1. a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;

2. b) furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

3. c) furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

4. d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

5. e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;

6. f) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

7. g) furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;

8. h) contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;

9. i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

10. j) furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;

11. k) contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;

12. l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;

13. m) furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Atunci când, în calitate de consumator vă retrageți dintr-un contract, aveți obligația de a vă abține de la a utiliza conținutul digital sau serviciul digital și de a-l pune la dispoziția terților.

Dacă în conformitate cu prevederile legale aveți dreptul la retragere din contractul de achiziție pentru produsul sau serviciul contractat (astfel cum veți fi informați de către noi cu ocazia plasării comenzii pentru produsul/serviciul respectiv), în calitate de Consumator/Client veți transmite solicitarea de retragere din contract prin completarea formularului de returnare produs și transmiterea lui prin e-mail la adresa ioana@ioanamircea.ro. Reprezentanții SC PUKKA PLANNING SRL vor da curs solicitării dvs. în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data recepționării solicitării.

5.4 În mod excepțional, putem lua hotărârea de a returna anumite sume, în funcție de situația particulară, fără ca acest lucru să reprezinte pentru noi o obligație, inclusiv în situațiile de nefunctionalitate a site-ului sau produselor/serviciilor comandate din culpa noastră.

5.5 Returul produselor fizice se va efectua în condițiile prezentelor termeni și condiții care se completează cu prevederile O.U.G. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum si pentru modificarea și completarea unor acte normative. Produsele digitale si e-book-urile nu vor face obiectul dreptului de retragere, si nu se va restitui suma achitată, conform art. 16 din OUG 34/2014.

În cazul în care aveți un contract semnat și încheiat în scris, în caz de contradicție între prezenții termeni și acel contract, se vor aplica cu prioritate prevederile acelui contract, nemaifiind aplicabile prevederile legislației privind comerțul electronic.

6. Garanțiile produselor și serviciilor achiziționate

6.1 Garanțiile aferente produselor noastre sunt cele oferite de legislația în vigoare și care ni se aplică.

6.2. Sub nicio formă nu garantăm succesul pentru aplicarea principiilor și ideilor/conceptelor prezentate în materiale sau de trainerii/consultanții noștri. Aplicarea este individuală, și vă sfătuim ca pentru situații specific să consultați avocați, consultanți financiari, medici, terapeuți sau persoane de specialitate pentru aspecte a căror rezolvare necesită consultul unui specialist.

Informațiile de pe platformă nu reprezintă activități de formare profesională și nu înlocuiesc sub nicio formă consultanța juridică, fiscală, consultațiile medicale, financiare sau de specialitate.

Cursurile / materialele video / sesiunile online / conținutul nu înlocuiesc consultațiile medicale, recomandăm să continuați și să respectați recomandările medicilor și să continuați tratamentele și procedurile recomandate de medici specialiști.

Ioana Andreea MIRCEA și reprezentanții SC PUKKA PLANNING SRL își rezervă dreptul de a selecta și a decide dacă utilizatorul este potrivit pentru a parcurge materialele de pe platformă. În situația în care nu va fi selectat, sumele achitate vor fi returnate integral.

7. Postări legate de platforma, site-uri sau grupurile publice sau private ale SC PUKKA PLANNING SRL

7.1 Puteți posta comentarii, review-uri sau alt tip de content atâta timp cât acest material nu contravine legii și bunelor moravuri și respectă următoarele condiții:

● Nu conține un limbaj vulgar, profan, abuziv, insulte, text sau imagini obscene, atacuri la persoană, expresii de fanatism, rasism, discriminare sau ură.

● Nu este defăimător, amenințător, disprețuitor, fals, fraudulos, inexact, nedrept, nu conține exagerări grave sau pretenții nefondate, nu încalcă drepturile de confidențialitate ale oricărei terțe părți, nu este dăunător sau ofensator nerezonabil pentru orice persoană sau comunitate, nu conține declarații care tind să inducă în eroare sau să facă o nedreptate oricărei alte persoane, afaceri sau entități.

● Nu încalcă drepturile SC PUKKA PLANNING SRL sau al oricărui terț.

● Nu discriminează pe motive de rasă, religie, origine națională, sex, vârstă, stare civilă, orientare sexuală sau handicap si nu se referă la astfel de chestiuni în orice mod interzis de lege.

● Nu încalcă nicio lege, regulă, regulament si nu încearcă să încurajeze o astfel de eludare sau încălcare.

● Nu face publicitate, nu promovează si nu oferă tranzacționarea oricăror bunuri sau servicii.

● Nu încarcă materiale protejate prin drepturi de autor sau alte materiale de proprietate de orice fel pe site-ul web fără permisiunea expresă a proprietarului materialului respectiv.

● Nu utilizează sau încearcă să utilizeze contul, parola, serviciul sau sistemul altcuiva, cu excepția cazului în care este permis în mod expres de acești Termeni și condiții.

● Nu include imagini, fotografii, articole sau alt conținut care constituie, promovează sau încurajează acte ilegale, încălcarea oricărui drept al oricărei persoane sau entități, încălcarea oricărei legi locale, de stat, naționale sau internaționale, reguli, linii directoare sau alte reglementări.

● Nu încarcă sau transmite viruși sau alte fișiere dăunătoare, perturbatoare sau distructive.

● Nu perturbă, interferează sau dăunează sau încalcă în alt mod securitatea site-ului web sau a oricăror servicii, resurse de sistem, conturi, parole, servere sau rețele conectate sau accesibile prin intermediul site-ului web, alte canale sau site-uri afiliate sau conectate.

● Nu trimite mesaje repetate legate de un alt utilizator și/sau face comentarii jignitoare despre o altă persoană si nu repetă postarea anterioară a aceluiași mesaj.

● Nu colectează sau stochează datele personale ale altor utilizatori.

8. Reguli de Securitate

8.1. Este interzisă încălcarea sau încercarea de a încălca securitatea site-ului web inclusiv, dar fără limitare:

(a) accesarea datelor care nu sunt destinate dvs. sau conectarea la un server sau la un cont pe care nu sunteți autorizat să îl accesați,

(b) încercarea de sondare, scanare sau testare a vulnerabilității unui sistem sau a unei rețele sau încălcarea măsurilor de securitate sau autentificare fără o autorizație adecvată,

(c) încercarea de a interfera cu serviciile către orice utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără limitare, prin intermediul transmiterii un virus pe site, supraîncărcare, „inundare”, „bombare prin poștă” sau „blocare”

(d) falsificarea oricărui antet de pachet TCP / IP sau a oricărei părți din informațiile antetului în orice postare de e-mail, forum, dar nu numai. Încălcarea securității sistemului sau a rețelei poate duce la răspundere civilă sau penală. Se vor investiga evenimentele care pot implica astfel de încălcări.

9. Produse disponibile pentru download

9.1. Orice produs pus la dispoziție pentru descărcare de pe site sau alte canale este proprietate protejată prin drepturi de autor, indiferent că sunt cu plată sau gratuite, cu excepția cazului în care se indică altfel.

10. Limitarea răspunderii

10.1. Așa cum am arătat anterior, dumneavoastră înțelegeți în mod expres și sunteți de acord că orice pretenție față de noi va fi strict limitată la suma de bani pe care ați plătit-o pentru utilizarea produselor și/sau serviciilor, dacă o astfel de sumă a fost plătită.

10.2. SC PUKKA PLANNING SRL nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau pagubă directă sau indirectă, accidentală sau cu titlu de exemplu care poate să apară în urma utilizării sau aplicării resurselor noastre sau ca urmare a oricăror schimbări sau pierderi de date, a anulării sau pierderii accesului sau a apariției unei perioade de nefuncționalitate, în situația în care aceste lucruri se întâmplă independent de culpa noastră.

10.3. SC PUKKA PLANNING SRL nu este furnizor de formare profesională în sensul Ordonanţei nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, astfel încât toate materialele, cursurile, videourile, sesiunile sunt realizate pentru îmbunătățirea calității vieții și dobândirii de noi abilități și cunoștințe de către Utilizatori. Parcurgeți cu atenție această condiție, SC PUKKA PLANNING SRL nu oferă acreditări, specializări sau diplome recunoscute la nivel național sau internațional.

10.4. SC PUKKA PLANNING SRL nu poate fi ținut responsabilă pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu etc.) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației de tip Conținut prezentată sau nu pe Site sau pentru orice tip de erori sau omisiuni în prezentarea Conținutului care pot conduce la orice fel de pierderi.

11. LEGEA APLICABILA. LITIGII

11.1. Părţile implicate în acord vor încerca soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor litigii apărute.

11.2 Orice diferend cu privire la intrarea în vigoare, interpretarea, executarea şi încetarea prezentului Acord intervenit între Părţi şi nesoluţionat pe cale amiabilă va fi deferit instanţelor judecatoreşti competente, spre competența soluţionare, in conformitate cu legislatia româna în vigoare.

11.3. În deplin acord cu prevederile dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE, SC PUKKA PLANNING SRL oferă Clientului/Consumatorului posibilitatea de a opta pentru solutionarea pe cale extrajudiciara a eventualelor litigii, prin utilizarea platformei europene de soluționare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeană pentru a facilita soluționarea independența, impartială, transparentă, eficace, rapidă și echitabilă, pe cale extrajudiciara, a litigiilor care privesc obligațiile contractuale rezultate din contractele de vanzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care își are reședința în Uniune și un comerciant stabilit în Uniune.

Aveti posibilitatea de a accesa platforma SOL la urmatoarea adresa de internet: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO.

SC PUKKA PLANNING SRL nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli etc., în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si condițiilor.

11.4. Eventualele solicitări sau sesizări în legătură cu serviciul/produsul achiziționat pot fi formulate și trimise prin email a adresa de e-mail: ioana@ioanamircea.ro. În termen de maxim 30 de zile de la primirea solicitării vă vom transmite răspunsul.